Terapeutiska tankar
Terapeutiska tankar
Symtomnätverk
0:00
-1:03:46

Symtomnätverk

En intervju med Lars Klintwall.

Detta avsnitt är en intervju med psykologen och forskaren Lars Klintwall som handlar om symtomnätverk. Vi pratar bland annat om vilka problem som symtomnätverk försöker lösa, hur man skapar nätverken, Lars egna forskning på området, samt vilka utmaningar som finns och hur man försöker lösa dem. Vill du veta mer om Lars och hans arbete tycker jag du besöka hans hemsida!

Några artiklar som nämns i avsnittet:

Lars och Matti Cervins artikel om symtomnätverk i Psykologtidningen.

Lars m.fl. senaste forskningsartikel som preprint.

Introduktion till nätverksteori av Denny Borsboom.

En formaliserad modell för paniksyndrom.

Thanks for reading Terapeutiska tankar! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

0 Comments
Terapeutiska tankar
Terapeutiska tankar
En tillhörande podcast till bloggen av samma namn. Vi intervjuar gäster kring psykoterapi, psykologi och övriga närliggande ämnen.
Listen on
Substack App
RSS Feed
Appears in episode
Terapeutiska Tankar